1

2

3

4

5

 

     

Πάτησε στο κουμπί με το γράμμα που είναι κρυμμένο στο κίτρινο τετράγωνο.

   
 
 
Ρ        Υ
 
   
 τ   σ   υ   ρ