1

2

 

 

 

 

     

Πάτησε στο κουμπί με το γράμμα που είναι κρυμμένο στο κίτρινο τετράγωνο.

   
 
 
     Σ Τ Υ
 
   
 ρ   σ   τ   υ