Σσς - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

τ έ ν ι
ε λ ι έ
 σ α ν ί δ α
σ α κκ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία