Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

Τ σ ο ς
σ α λ τ α
σ κ η ν
κ α σ λ α

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία