Φτιάχνω λέξεις

 

   

Πάτησε με τη σειρά στις συλλαβές που χρειάζονται για να φτιάξεις τη λέξη.
Πάτησε "Έλεγχο" αφού τελειώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 12

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία