Ρρ - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κκ ο ρ α ς
ρκ έ τ α
κ ο ρ ί τ σ ι ρ ό δ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία