Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ψ ρ ι
ρ α κ τ α
ρ ι ν κ ε ρ ο ς
χ ρ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία