4

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα  
     
     
 

 
     
 
 
 

 κορίτσι 

 

 κόκκινο 

 

ρινόκερος