3

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα  
     
     
 

 
     
 
 
 

   κότα   

 

κόκορας

 

   παπί