2

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα  
     
     
 

 
     
 
 
 

  μέρα  

 

   ράσο   

 

   ρακέτα