Αα - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

π ε π ό ν
π α γ ω τ
π α ρ έ α
π αλ ά τ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία