Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

π ε π ν ι
π α γ ω τ
π α ρ α
π α λ τ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία