2

     
  Ποια εικόνα αρχίζει από το γράμμα;  
     
     
 

Ππ