1

2

3

4

5

 

     

Πάτησε στο κουμπί με το γράμμα που μπαίνει στο κίτρινο τετράγωνο.

   
 
 
Μ         
 
   
 ν   ο   ξ   μ