Οο - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

μ ε λ έ τ α
κ ή π ο
π α τ ά τ α
τ ό ξ ο

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία