Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κ π ο ς
ο μ ε λ τ α
π α κ τ ο
κ κ α λ ο

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία