3

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα  
     
     
 

 
     
 
 
 

 σίδερο 

 

σαλάμι 

 

τασάκι