Νν - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ν ά ν ο
κ α ν ό ν
λ ί μ ν η
ε ί ν

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία