Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ν ν ο ς
ν α ς
α ν α ν ς
ν ε ρ

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία