4

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα.  
     
     
 

 
     
 
 
 

 κανόνι 

 

 νόμισμα 

 

 νάνος