3

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα.  
     
     
 

 
     
 
 
 

  νάνος  

 

 νερό 

 

  ναός