2

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα.  
     
     
 

 
     
 
 
 

  λίμνη  

 

  λιμάνι  

 

   κανόνι