1

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα.  
     
     
 

 
     
 
 
 

   ναός   

 

   νάνος   

 

καναρίνι