1

2

3

4

5

6

     
Πάτησε στο κουμπί που ταιριάζει στο κίτρινο τετράγωνο.
   
 
 
Κ         
 
   
 ν   μ   λ   κ