1

2

 

 

 

 

     
Πάτησε στο κουμπί που ταιριάζει στο κίτρινο τετράγωνο.
   
 
 
Κ Λ Μ     
 
   
 κ   λ   μ   ν