1

 

 

 

 

 

     
Πάτησε στο κουμπί που ταιριάζει στο κίτρινο τετράγωνο.
   
 
 
Κ Λ      Ν
 
   
 κ   λ   μ   ν