Μμ - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κμ ή λ α
μ ά τ ι
σ α λμ ι
μ έ λ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία