Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

σ α λ μ ι
μ τ ι
μ λ ι σ σ α
ν ο σ ο κ μ α

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία