Κεφαλαία - Πεζά

 

   

Πάτησε με τη σειρά στα κεφαλαία που χρειάζονται για να φτιάξεις τη λέξη που βλέπεις.
Πάτησε "Έλεγχο" αφού τελειώσεις.

 

 

 

 

σ α λ ά μ ι

 

 
 

 

 
 

 

 

 14

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία