Κκ - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κπ έ λ ο
πκ έ τ ο
κ ό τ α
κ α λ ά μ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία