Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κ α π λ ο
κ τ α
π α κ τ ο
κ α λ μ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία