1

     
  Ποιά εικόνα αρχίζει από τη συλλαβή;  
     
     
 

κα