4

     
  Ποιά εικόνα αρχίζει από το γράμμα;  
     
     
 

Κκ