Ιι - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ι σ τ ο ρ ί α
ι π πτ η ς
κ α λ ά μ ι
ι ν δ ι ά νς

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία