Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ι σ τ ο ρ α
ι π π τ η ς
χ ε λ ι δ ν ι
ε λ φ ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία