Εε - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

έ λ α τ ο
λ ε μν ι
ε κ α τ ό
π ε τν ε

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία