Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

λ ε μ ν ι
λ α τ ο
ε λ φ ι
χ ε λ ι δ ν ι

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία