Αα - Λέξεις

 

 

Πάτησε  στα γράμματα που πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

γ ά τα
π α τ ά τ α
α χ ι νς
ά λγ ο

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία