Τονίζω σωστά

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπεί τόνος.

Επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

π α π
γ τ α
α λ τ ι
π α τ τ α

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία