4

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα.  
     
     
 

 
     
 
 
 

  αλάτι  

 

   τόπι   

 

 ανανάς