1

     
  Πάτησε στη λέξη που ταιριάζει στην εικόνα.  
     
     
 

 
     
 
 
 

   αλάτι   

 

   άλογο   

 

   παπί