Καταλήξεις -η -ι

 

   

Πάτησε στις καρτέλες που χρειάζεσαι ώστε να φτιάξεις την πρόταση.

Να προσέξεις τα η και ι.

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 13

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία