Καταλήξεις -η -ι

 

 

Πάτησε στην τελευταία συλλαβή που είναι λάθος το ι ή το η και θα αλλάξει στη σωστή.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 τηλεόρα
εκπομπή
αγό
σπίτι
 Αντιγόνη
Ελέ
 κορίτσι

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία