Καταλήξεις -η -ι

 

 

Πάτησε στις καταλήξεις μόνο των θηλυκών.
 

Παρατήρησε ποιο η, ι, ει,οι,η,υ παίρνουν.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 το σκυλάκ▓
η ζωηρ
η Κικ
το κλειδ▓
η γυμναστικ
το κοτσύφ▓
η τροφ

 

 

 

 12

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία