Καταλήξεις -ι -ει

 

   

Πάτησε στις καρτέλες που χρειάζεσαι ώστε να φτιάξεις την πρόταση.

Να προσέξεις το ι και το ει.

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 13

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία