τιτλος

 

 

Πάτησε στις συλλαβές που είναι λάθος στο τέλος των λέξεων και θα αλλάξουν σε σωστές.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κυνήγι
κοιτά
φωνάζει
μονοπά
περπα
πίνει
δό

 

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία