Καταλήξεις -ει -ι

 

 

Πάτησε στις καταλήξεις που είναι λάθος, και θα αλλάξουν σε σωστές.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κυνήγι
κοιτάζ
φωνάζει
μονοπάτ
περπατά
πίνει
δόντ

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία