Καταλήξεις -ει -ι
 

Πάτησε στις σωστές απαντήσεις.

 

 

         

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία