Καταλήξεις -ει -ι
 

Πάτησε στις σωστές απαντήσεις.

 

 

         

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία