Καταλήξεις -ει -ι

 

 

Πάτησε μόνο στα τετράγωνα των λέξεων που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι και θα δεις ποιο  ι, ει,οι,η,υ παίρνουν.
Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

παίζ
παιδ▓
διαβάζ
γελά
σπίτ▓
πόδ▓
μιλά

 

 

 

 12

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία