Καταλήξεις -ει -ι

 

 

Πάτησε στο τέλος μόνο των ρημάτων.  Εκεί κρύβεται ένα από τα   ι, ει,οι,η,υ

Παρατήρησε ποιο παίρνουν.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 Τι κάνει;  
παίζ
παιδ▓
διαβάζ
γελά
σπίτ▓
πόδ▓
μιλά

 

 

 

 12

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία